Nuorten palvelut Laptuote-säätiöllä

nuoretLaptuote-säätiön nuorten työpaja ohjaa ja antaa valmiuksia elämänhallintaan ja elinikäiseen oppimiseen sekä motivoi työhön / koulutukseen.

Toimintatapa:

 • yhteisöllisyys
 • joustavuus
 • elämänläheisyys
 • työssä oppiminen
 • sidosryhmäyhteistyö (paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen, kansainvälinen)
 • johdonmukaisuus
 • taloudellisuus

Nuorten toimintojen tavoitteet ja mittarit

Yksilön näkökulma:

 • Elämänhallintaan liittyvien valmiuksien parantaminen
 • Aktivoiminen työelämään ja koulutukseen
 • Työnhakuvalmiuksien ja työnsaantimahdollisuuksien parantaminen
 • Työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen

Yhteiskunnallinen näkökulma:

 • Työkalu nuorisotyöttömyyden ja nuorten sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen
 • Nuorten työmarkkinoiden lähentäminen Oppilaitosyhteistyön rakentaminen

Laptuote-säätiön nuorten työpajan näkökulma:

 • Toiminnan laadun jatkuva kehittäminen