ESKO

ESKO- Kohti tasa-arvoisempaa työelämää

 

Esko – Kohti  tasa-arvoisempaa työelämää -hanke on ESR-rahoituksen saanut kehittämishanke, jota hallinnoi Socom.

Esko –hankkeen tavoitteena on tarttua syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten tilanteeseen ja etsiä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Esko –hankkeen osatoteuttajia ovat Intopajat ry, Laptuote-säätiö sr. ja TyönVuoksi ry. Heillä työskentelee kolme projektityöntekijää, joiden työnkuvaan kuuluu sekä yksilöhaastattelujen että vertaistukiryhmän toteuttaminen. Yksilöhaastattelut keskittyvät hyvinvoinnin kartoittamiseen aikuissosiaalityön hyvinvointimittarin avulla. Hyvinvointimittarista löytyy lisätietoa hankkeen etusivulta. Mittarin tuloksia tarkastellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja mietitään jatkotoimenpiteitä. Tavoitteena on tukea asiakasta kohti työkykyä ja ohjata joko työhön tai koulutukseen. Mikäli työkuntoon pääseminen edellyttää kuntoutusta, ohjataan asiakasta palveluihin, jotka edesauttavat kuntoutumista.

Hankkeen työntekijät Laptuotteella

Lappeenrannassa:                                                           Parikkalassa:

Minna Korja                                                                      Pekka Jantunen
ESKO- hanke                                                                   ESKO-hanke
Puh: +358408269882                                                      Puh: +35840 668 5684
minna.korja@laptuote.fi                                                   pekka.jantunen@laptuote.fi

Oheisen linkin kautta pääset hankkeen hallinnoitsijan, Socomin,, hnakesivuille.

http://www.socom.fi/esko/mika-on-esko-hanke/